Aktualności

Jubileusz 25-lecia kapłaństwa naszego duszpasterza

19 maja 1990 r. nasz duszpasterz ks. Waldemar oddał się całkowicie Chrystusowi poprzez przyjęcie Sakramentu Kapłaństwa. Wydarzenie to miało miejsce w królewskiej katedrze na Wawelu w Krakowie.

Ćwierć wieku później czyli 19 maja 2015 r. również o godzinie 8.00 w tejże katedrze wraz z innymi jubilatami składał ofiarę dziękczynną Mszy św. jako dar za przeżyte lata służby kapłańskiej.

Przygotowanie do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Krakowie w 1984 roku – jak relacjonuje ks. jubilat – rozpoczęło 97 kleryków. Święcenia kapłańskie przyjęło 64 diakonów. Z ówczesnego rocznika posługę kapłańską pełni dziś 57 prezbiterów (3 zmarło). Są oni jednak podzieleni od 1992 r na dwie diecezje: krakowską i bielsko-żywiecką (niektórzy posługują na misjach w Rosji, Czechach i Austrii).

W naszej Bielsko-Żywieckiej diecezji duszpasterzują kapłani z dwóch byłych diecezji: krakowskiej i katowickiej. Z 20 prezbiterów srebrnych jubilatów 16 ukończyło seminarium krakowskie a 4 śląskie.

21 maja Jubilaci naszej diecezji sprawowali uroczystą Mszę św. dziękczynną pod przewodnictwem biskupa diecezji ks. Romana Pindla w Bielsku-Białej, która transmitowana była w Radio „Anioł Beskidów” oraz w internecie.

Dziękczynną Eucharystię za 25 lat kapłaństwa ks. Waldemar sprawował w rodzinnej parafii w Krzeszowicach w czasie Odpustu Parafialnego ku czci św. Jana Pawła II – 25 października 2015 r.

(fot. 2015r. Robert Karp)

90-003 - Kopia

90-007

25_prom_ks_012

25_prom_ks_072

Leave a Comment