Aktualności

Powitanie nowego duszpasterza

W dzień Parafialnego Odpustu witaliśmy nowego duszpasterza. W imieniu parafian zostały wypowiedziane słowa:

Dzień dzisiejszy w naszej parafii jest przeżywany bardzo radośnie przez parafian, z takich powodów jak : bardzo wewnętrznie ceniony przez nas odpust parafialny, a w szczególności to, że w naszej parali spotykamy się z pierwszą zmianą naszego dusz-pasterza.
Ze swej strony pragniemy najgoręcej jak tylko potrafimy w naszych słowach, oficjalnie powitać u nas Księdza w przekonaniu że jesteśmy tak blisko zastępcy Pana Boga na ziemi, który w jego imieniu wykonuje dla nas wszystkie posługi kapłańskie.
Wypowiadając z głębi naszych serc słowa SZCZĘŚĆ BOŻE, prosimy Wszechmogącego i patronkę naszej parafii M.B. Częstochowską o pełną opiekę nad naszym duszpasterzem oraz powodowania , aby bardzo dobrze fizycznie, a przede wszystkim duchowo czuł się między nami.
Od nas – Najszczersze życzenia wszelkich potrzebnych łask – zsyłanych z niebios, niech zawsze będą kierowane na osobę Księdza w każdej sytuacji i konkretnej potrzebie.
Życzenia te słownie i duchowo przekazujemy w imieniu najszerszych rzesz naszych parafian, z nadzieją że będą odczuwalnie odbierane jako spełniające się, a wówczas Ksiądz pomyśli – oni mi dobrze życzyli gdy tu przyszedłem.
Ze swej strony pragniemy zapewnić, że zawsze dążyć będziemy do tego, aby nigdy z naszego powodu nie trzeba było odczuć nawet najmniejszego niezadowolenia, że postępować będziemy zgodnie ze wszystkimi przykazaniami, wszelkimi zasadami i prawdami wiary, które zawsze dyktują nam nasze sumienia.

Jeszcze raz

Szczęść Boże.

Leave a Comment