Aktualności

Uczestniczymy w Roratach

W rozpoczętym roku liturgicznym, będącym jubileuszem 1050 rocznicy chrztu naszego narodu, jak również nadzwyczajnym jubileuszu Miłosierdzia rozważamy te tematy w czasie tegorocznych rorat. Z radością można oglądać pełny kościół dzieci i dorosłych. Choć zmieściły by się i te które nie przyszły nie tylko z powodu choroby. Czas przygotowania trwa. Roraty trwają. Chciejmy solidarnie w nich uczestnicząc budować wspólnotę której wielki jubileusz rozpoczęcia 1050 lat temu chcemy świętować. Chciejmy w tej solidarnej wspólnocie budować cywilizację miłosierdzia które wyszło z krakowskich Łagiewnik, o którą to cywilizację tak usilnie zabiegał św. Jan Paweł II.

ks. Waldemar

Leave a Comment