Aktualności

Dołącz do Światowych Dni Młodzieży

Rozpoczynają się zapisy na wyjazd młodzieży na Światowe Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Całe SDM w Krakowie będą trwały od 25 lipca do 1 sierpnia. Jest to osiem dni. Koszt uczestnictwa w całych SDM w Krakowie czyli pakiet „A” to 690 zł plus 10 euro. Młodzież może jednak zapisać się na pakiet „B” czterodniowy obejmujący najważniejsze wydarzenia. Trwa on od 29 lipiec do 1 sierpnia i kosztuje 310zł plus 10 euro. Istnieje również możliwość zapisania się na pakiet „C” dwudniowy od 30 do 31 lipca obejmujący dwa najważniejsze spotkania z papieżem Franciszkiem. Koszt tego pakietu to 150 zł plus 10 euro. Powyższe koszty nie obejmują dojazdu do Krakowa i powrotu.

W ramach dekanatu planujemy stworzyć po jednej grupie na każdy pakiet.

Wszyscy, którzy chcą zapisać się na któryś z pakietów mogą to zrobić w parafiach (np. w zakrystii po Mszach św.) w terminie od dziś do 29 lutego, natomiast pieniądze należy wpłacić do 31 marca. Przy zapisach należy podać pakiet, na który chce się jechać, oraz niezbędne dane. Osoby niepełnoletnie muszą również wskazać osobę pełnoletnią, pod opieką, której będą uczestniczyć w SDM.

Leave a Comment