Aktualności

Opłatek grup parafialnych

Dla wielu ludzi opłatek jest kawałkiem białego, cienkiego chleba. W polskiej tradycji chleb, będący podstawą naszego żywienia, traktowany był z największym szacunkiem. Potwierdzają to słowa C.K. Norwida pochodzące z wiersza „Moja piosnka”(II):

„Do kraju tego, gdzie kruszynę chleba
Podnoszą z ziemi przez uszanowanie
Dla darów Nieba …
Tęskno mi, Panie…”

Poeta- emigrant wyraził tęsknotę za ojczyzną, w której z wielką pieczołowitością podnosi się z ziemi „kruszynę chleba”. Podnosi się z ziemi „przez uszanowanie”, a więc nie tylko dlatego, że tak robili przodkowie, ale „przez uszanowanie dla darów Nieba.” Kruszyną obecności Bożej jest Hostia, znak jedności Boga z człowiekiem, nieba i ziemi. Trzeba pamiętać o każdej kruszynce, kiedy rozłamuje się chleb ofiarny.

Dzielenie się opłatkiem było głównym punktem spotkania grup parafialnych: Róż Różańcowych Grupy Intronizacyjnej i Duszpasterskiej Rady Parafialnej. W trakcie dzielenia się opłatkiem uczestnicy spotkania składali sobie życzenia wszelkiego dobra materialnego, a także duchowego. Na początku ks. Proboszcz zainicjował wspólną modlitwę. Znakiem jedności obecnych na spotkaniu było także wspólne kolędowanie.

16 004

Leave a Comment