Ogłoszenia

4 niedziela Wielkiego Postu 6 III 2016 r

Jako dzieci marnotrawne przychodzimy do domu Ojca pełni wiary w Jego dobroć i miłosierdzie. W Eucharystii, która jest źródłem nowego życia, szukamy mocy do zmiany dotychczasowego sposobu myślenia, wartościowania i postępowania. Tylko Bóg bogaty w miłosierdzie, może dopomóc nam wyjść z ciemności grzechu. On jest Ojcem miłosiernym, który nieustannie przebacza w imię ofiary Chrystusa złożonej na drzewie krzyża. Z uwagą słuchajmy słowa życia, aby ono mogło przemieniać naszą codzienność.

  1. Serdeczne Bóg zapłać za udział w radości goszczenia w naszej parafii znaków Miłosierdzia Bożego – pocztom sztandarowym strażaków, górników i szkoły, chórowi, orkiestrze, strażakom, KGW, delegacjom do relikwii, i każdemu parafianinowi.
  2. Bóg zapłać za ustrojenie domów i ulic naszej parafii.
  3. Bóg zapłać p. Romanowi Kos za zrobienie podestu pod obraz Miłosierdzia.
  4. Bóg zapłać bierzmowanej młodzieży za ufundowanie tronu pod monstrancję.
  1. Wdzięczni za dar peregrynacji znaków Miłosierdzia Bożego w naszym kościele, od niedzieli Miłosierdzia Bożego (tydzień po Wielkanocy) rozpoczniemy peregrynację tryptyku Miłosierdzia Bożego po domach naszej parafii.
  2. Zachęcam do udziału w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Dzisiaj Gorzkie Żale o 16.30 W piątek Droga Krzyżowa dla dzieci o 17.30; o 18.00 Msza św. a o 18.30 Droga Krzyżowa dla dorosłych.
  3. Za tydzień odbędą się w naszej parafii wybory do Duszpasterskiej Rady Parafialnej. Kandydaci wywieszeni w gablotce i na stronie internetowej.
  4. Na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbonki.
  5. Poszukuję pani, która zgodziłaby się prać bieliznę liturgiczną.
  6. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.

Leave a Comment