Aktualności

Porządek Liturgii Świętego Triduum Paschalnego

Święte   Triduum   Paschalne

Triduum Paschalne męki i Zmartwychwstania Pana jaśnieje jako szczytowy punkt całego roku liturgicznego. I jak niedziela zajmuje główne miejsce w tygodniu, tak uroczystość Paschy stanowi punkt główny w całym roku liturgicznym.

Wielki Czwartek 24 III 2016

MSZA  WIECZERZY PAŃSKIEJ

Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy trzydniowy obchód Tajemnicy Paschalnej: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.
PASCHA – oznacza przejście. Przejście Anioła Pańskiego, opisane w Starym Testamencie, który oszczędził synów Izraela, a ukarał wszystko, co było pierworodne w Egipcie. Kara ta zmusiła faraona do wypuszczenia Ludu Wybranego z ziemi egipskiej. Było to przejście z niewoli do wolności; z nieprzyjaźni z Bogiem do stanu odnowionej przez Przymierze przyjaźni.
Na stołach izraelskich spoczywał baranek zabity na ofiarę. Jego krwią skraplano odrzwia na znak pojednania. Naród Wybrany spożywał ucztę paschalną w postawie gotowości do podróży, stojąc z laską wędrowca w ręku. Jedli chleb niekwaszony, to znaczy bez zaczynu i pili gorzkie zioła, na znak goryczy niewoli.
Dzisiejszy wielkoczwartkowy wieczór, to kontynuacja starotestamentalnej uczty Paschalnej, którą Chrystus wzbogacił w Wieczerniku o nowe treści. Jezus zostaje określony przez Jana Chrzciciela jako BARANEK BOŻY, który gładzi grzechy świata. Zbawiciel przyszedł, aby ofiarować się za nas, aby pojednać nas ze swoim Ojcem. On zniweczył zgubną władzę szatana nad światem. Nowy Izrael – Lud Boży, a więc my wszyscy, porzucamy niewolę grzechu nie dla jakiejś innej ziemi, ale dla Królestwa Bożego, którego władcą jest sam Bóg.
Te treści przewodzą dzisiejszej liturgii w trzech motywach:

 • w ustanowieniu Eucharystii,
 • w uświęceniu wybranych przez sakrament kapłaństwa,
 • w wezwaniu do prawdziwej miłości, popartym sceną umycia nóg.

Gromadząc się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy, będziemy uczestniczyć w tych samych wydarzeniach . Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu ; weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Starajmy się, aby udział w tej Ofierze Nowego i Wiecznego Baranka, obdarzył nas mocą, siłą i łaską na przejście z królestwa ciemności do Królestwa Syna Bożego;

18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej ,

przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00

 

Wielki Piątek 25 III 2016

LITURGIA   MĘKI   PAŃSKIEJ

Trwamy dzisiaj w obchodzie wydarzeń paschalnych . Treścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyża, przez które dokonało się nasze zbawienie.
Przejście – PASCHA – z grzechu do życia, nasze pojednanie z Ojcem, domaga się wyniszczenia Sprawiedliwego. Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy najpierw ponosi ich ciężar. Czyni ze śmierci przedmiot skutecznej, zbawczej ofiary; z Krzyża – znaku kary i hańby dla złoczyńców – narzędzie triumfu, drzewo życia. Liturgia Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Pana przedstawia prawdy, które mówią o konieczności i skuteczności cierpienia, aby się dokonało nasze zbawienie.
Jest to jedyny dzień w roku, kiedy Zgromadzenie Liturgiczne Kościoła nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. Podkreśla to nadzwyczajny charakter tego dnia, dnia śmierci Syna Bożego. Został On bowiem wydany w ręce ludzi, którzy „postąpili z Nim jak chcieli”. Smutek Wielkiego Piątku jest rzeczywistym, głębokim smutkiem, bowiem smutek ten jest „z Boga” – jak mówi św. Paweł, jest to smutek naszej skruchy, który jednak zakłada nadzieję.
Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części:

 1. Liturgii słowa
 2. Adoracji krzyża
 3. Komunii świętej
 4. Procesji do Bożego Grobu

17.00 – Droga Krzyżowa – prowadzi kapłan

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej:
Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia św. i Przeniesienie Pana Jezusa do Bożego Grobu

20.00 – Gorzkie Żale (3 części)

Adoracja przy Bożym Grobie

21.00 – Zoniowie i Syptowie
22.00 – Zabrodzie
23.00 – Kremple, Sztani, Prochoci
24.00 – Potok – część górna

Wielka Sobota 26 III 2016

1.00 – Potok – część dolna
2.00 – od Gminy do Domu Nauczyciela
3.00 – wzdłuż drogi żywieckiej
4.00 – Pod górą
5.00 – Domki wokół kościoła
6.00 – Grupa Intronizacyjna
7.00 – Róża św. Alojzego Orione
8.00 – Róża św. Anny
9.00 – Róża św. Jana Kantego
10.00 – Róża Miłosierdzia Bożego
11.00 – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus
12.00 – Róża Wniebowzięcia NMP
13.00 – Dzieci ze szkoły podstawowej
14.00 – Gimnazjaliści
15.00 – Młodzież szkół średnich
16.00 – Wszyscy
17.00 – Wszyscy

Poświęcenie Pokarmów Wielkanocnych w kościele o 9.00; 10.00 i 11.00

18.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

ŚWIĘTA NOC PASCHALNA

Rozpoczynamy dzisiaj uroczysty obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Ocieramy się niejako o Tajemnicę Paschalną, Tajemnicę Przejścia. Będziemy dziś rozważać wiele aspektów owego przejścia:

 • przez wody Morza Czerwonego i wodę Chrztu
 • ze śmierci do życia
 • ciemności do światła
 • z upadku do życia chwały.

Trzeba nam pamiętać, że nasze przejście przygotował nam Jezus Chrystus przez Paschalną Tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania.

Obrzędy Liturgii Wigilii Paschalnej obejmują:

 1. Liturgię Światła (poświęcenie ognia, paschału, procesja światła, orędzie paschalne)
 2. Liturgię Słowa (kompendium Słowa Bożego głoszącego wielkie dzieła Boże w całej historii zbawienia,
 3. Liturgię chrzcielną (poświęcenie wody, chrzest, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) oraz:
 4. Mszę Świętą, która jest szczytem dzisiejszych obchodów.

Zmartwychwstały Pan będzie nas karmił swoim prawdziwym Eucharystycznym Ciałem.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 – Procesja i Msza św. Rezurekcyjna

Leave a Comment