Aktualności

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa – 20 września 2017 r.

Jezu, jesteś Królem! Jezu, jesteś moim Królem! Daj mi poznać wolę Twoją, Panie! Oto jestem!

 

20 września 2017 r. w naszej wspólnocie  parafialnej obchodziliśmy Uroczystość Aktu Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – Króla królów i Pana panów.

Akt Intronizacji poprzedziły trzydniowe rekolekcje, które rozpoczęły się w dniu 17 września  br. Nauki rekolekcyjne głosił Ojciec Waldemar Sojka z Klasztoru oo. Redemptorystów w Bardzie Śląskim. Rozważaliśmy intronizację NSPJ jako wyraz wiary, w wymiarze indywidualnym i rodzinnym.

Intronizacja Najświętszego Serca Pana Jezusa w wymiarze społecznym dokonała się 20 września. Uroczystą Mszę Świętą Intronizacyjną odprawił  Biskup senior Tadeusz Rakoczy, który przyjął Akty Zawierzenia Sercu Jezusowemu od poszczególnych stanów i grup zawodowych, poczynając od księdza Proboszcza Waldemara Niemca, poprzez reprezentantów władz samorządowych (z Wójtem Gminy Czernichów – Panem Adamem Kosem), przedstawicieli policji i wojska, Ochotniczej Straży Pożarnej, górników, orkiestry OSP i chóru „Kamerton”, przedsiębiorców, handlowców, rolników i pszczelarzy, nauczycieli, pracowników Służby Zdrowia, przedstawicieli rodzin, grup parafialnych i Wspólnoty dla Intronizacji NSPJ.

W koncelebrze uczestniczyli ks. Wojciech Janke – proboszcz Parafii Zesłania Ducha Świętego w  Lalikach oraz nasz Rodak – ks. Wojciech Medwid.

W Eucharystii –  oprócz licznie zgromadzonych parafian – wzięły udział: Krajowa Animatorka Wspólnot dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – Pani Ewa Nosiadek z Krakowa oraz Pani Teresa Nowak z Częstochowy. Towarzyszyły nam także przedstawiciele wspólnot intronizacyjnych z innych parafii, m.in. z:  Torunia, Cieszyna, Lalik.

Wspólnota dla Intronizacji NSPJ w Czernichowie od 19 lat czyniła starania o Akt Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wspólnota powstała w parafii za ks. Władysława Kubasiaka – poprzedniego proboszcza.

Bogu w Trójcy Jedynemu dziękujemy za dar Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa w naszej wspólnocie parafialnej.

Gorące „Bóg zapłać!” kierujemy do księdza Proboszcza Waldemara Niemca; do członków Wspólnoty dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa – Króla królów i Pana panów na czele z Panem Janem Zemczakiem i Panem Tomaszem Łatanikiem; do tych, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości oraz do wszystkich uczestników.

Renata Trzopek.

Zdjęcia w galerii.

 

Leave a Comment