Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego 7 I 2018 r.

Dzisiejsze święto kończy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Jezus Chrystus jest posłanym przez Ojca Zbawicielem, który mocą Ducha Świętego wyprowadza ludzkość ze zniewolenia i grzechu. W czasie chrztu świętego każdemu z nas został podarowany Duch Święty, który posyła, abyśmy byli zwiastunami radości wobec bliźnich. Niech dzisiejszy obrzęd pokropienia wiernych przypomni nam o powołaniu jako wyznawców i świadków narodzonego Zbawiciela.

  1. Dzisiejsza składka przeznaczona na Seminarium Duchowne.
  2. Dziś o 16.30 Różaniec
  1. Na środę na Mszę św. i spotkanie zapraszam rodziców dzieci przygotowujących się do pełnego udziału w Eucharystii.
  2. W środę przy nowennie dalszy ciąg kazań o KKK
  3. W piątek spotkanie klasy VII
  4. W przyszła niedziela jest dniem modlitw za migrantów i uchodźców.
  5. Składka w przyszłą niedzielę będzie na cele charytatywne.
  6. Plan kolędy na ten tydzień:
  7. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.

Leave a Comment