Ogłoszenia

15 niedziela zwykła 15 VII 2018 r.

Poprzez lata katechezy i formacji, dzięki świadectwu wiary rodziców i bliskich, od dzieciństwa posiadamy wiedzę o Bogu. Uczestnictwo w liturgii daje nam możliwość pielęgnowania więzi z Ojcem niebieskim i Jego umiłowanym Synem. Tą relacją trzeba żyć i dawać o niej świadectwo wychodząc naprzeciw bliźnim z miłością i dobrym słowem. Do tego zadania jesteśmy powołani i posłani przez Jezusa Chrystusa, który gromadzi nas na niedzielnej Eucharystii.

  1. Dzisiejsza składka (kopertowa) na cele inwestycyjne naszej parafii. (kancelaria).
  2. Dzisiaj o 16.30 Różaniec.
  1. Liturgiczne obchody tygodnia:
    poniedziałek 16 VII – wsp. NMP z Góry Karmel
  2. W środę modlimy się za wstawiennictwem bł. Karoliny Kózkówny.
  3. W piątek oddajemy cześć miłosierdziu Bożemu z racji 3 piątku miesiąca.
  4. Wspólnota dla Intronizacji na adorację w piątek zaprasza.
  5. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła

Leave a Comment