Intencje

14 – 21 X 2018 r.

Niedziela   14 X   

7.30 + Józef Biernatak

9.30 + Antoni Krempel

17.00 – o błog. Boże dla uczestników całodobowej adoracji Pana Jezusa

Poniedziałek   15 X  

17.00 + Jadwiga Cieślak

Wtorek   16 X    

17.00 + Antonina Prochot i ++ z rodz.

Środa   17 X   

17.00 – W int. Róży św. Jana Kantego

Czwartek   18 X  

17.00 + Maria Mendroch

Piątek   19 X 

17.00 + Antoni Krempel

Sobota   20 X   

17.00 + Stefan Drewniak

Niedziela   21 X   

7.30 + Jan i Antonina Pszczółka, s. ks. Józef

9.30 + Eugeniusz Harężlak w 6 r., ż. Halina, s. Zdzisław

17.00 + Jan i Michalina Nowak, s. Adam i Marek

Leave a Comment