Ogłoszenia

Święto Chrztu Pańskiego 13 I 2019 r.

W niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, świętujemy fakt Jezusowego chrztu w wodach Jordany. Oba wydarzenia są ze sobą związane, gdyż chrzest także był objawieniem Chrystusa: Syn Boży objawił się publicznie i rozpoczął jawną działalność po długim okresie ukrytego życia w Nazarecie. Podczas chrztu udzielanego przez Jana Chrzciciela, Bóg przedstawił Jezusa jako swojego umiłowanego Syna i napełnił Go Duchem Świętym. Również my zostaliśmy ochrzczeni i staliśmy się członkami Kościoła Chrystusowego, córkami i synami Boga Ojca, powołanymi do składania świadectwa o Nim we współczesnym świecie. Z wdzięcznością wspomnijmy swój własny chrzest i uwielbijmy naszego Pana.

 1. Dzisiejsza składka na cele charytatywne.
 2. Dziś o 16.30 Różaniec
 1. Liturgiczne obchody tygodnia:
  czwartek 17 I – wsp. św. Antoniego opata
  sobota 19 I – wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara bpa
 1. Na środę na Mszę św. i później spotkanie w salce zapraszam wszystkich chcących porozmawiać o sprawach parafialnych.
 2. W środę po Mszy św. odbędzie się spotkanie opłatkowe dla Rady Parafialnej.
 3. Od piątku w całym Kościele rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan.
 4. W piątek oddajemy cześć Bożemu Miłosierdziu z racji trzeciego piątku miesiąca.
 5. W piątek modlimy się za wstawiennictwem bł. Karoliny Kózkówny.
 6. W przyszła niedzielę składka na cele inwestycyjne naszej parafii. (kanalizacja)
 7. Plan kolędy na ten tydzień:
 8. Wspólnota dla Intronizacji NSPJ organizuje i zaprasza na nocne czuwanie na Jasną Górę w piątek 1 lutego. Zapisy przyjmuje Jan Zemczak.
 9. Przypominam, że w naszej parafii działa Katolicka Poradnia Życia Rodzinnego.
 10. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.

Leave a Comment