Ogłoszenia

niedziela Męki Pańskiej – Palmowa 14 IV 2019 r.

Dziś Kościół obchodzi pamiątkę uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy. Gałązkami palmowymi pozdrawiamy Chrystusa jako naszego Pana i Króla. Łączymy się dzisiaj poprzez dzieje z rzeszami w Jerozolimie, które niegdyś witały Jezusa słowami: Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie!

 

  1. Bóg zapłać wiernym uczestniczącym w ulicznej Drodze Krzyżowej zwłaszcza osobom niosącym krzyż, czytającym rozważania, orkiestrze, strażakom, oraz panom Kazimierzowi Białek, Wiesławowi Kliś i Wiesławowi Prochot za ustawienie krzyży stacyjnych.
  2. Dziś o 16.15 Gorzkie żale.

 

Od dzisiejszej niedzieli rozpoczęliśmy Wielki Tydzień.

W środę po Mszy św. zbiórka całej Służby Liturgicznej.

Od czwartku będziemy obchodzić Święte Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, które jaśnieje jako szczyt całego roku liturgicznego. Rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, ma swój szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się Niedzielą Zmartwychwstania Pańskiego.

W czasie Triduum istnieje możliwość uzyskania odpustu przez uczestnictwo w liturgii poszczególnych dni.

W Wielki Czwartek przeżywamy ustanowienie w Wieczerniku sakramentu Kapłaństwa i Eucharystii, które są największymi skarbami Kościoła. Dziękujemy Bogu za dar posługi kapłańskiej i możliwość przyjmowania Jego najświętszego Ciała. Po sprawowanej Eucharystii przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy.

W Wielki Piątek Kościół nie sprawuje Mszy św. ale w obrzędach liturgicznych rozważa Słowo Boże, kontempluje Mękę Pańską, adoruje Krzyż i rozdziela Komunię św. Po obrzędach liturgii przeniesienie do Grobu Pańskiego.

W Wielki Piątek obowiązuje post ścisły – post jakościowy i ilościowy.

Składka w tym dniu przeznaczona na Boży Grób w Jerozolimie.

Do straży przy Grobie zapraszam strażaków.

W Wielką Sobotę poświęcenie pokarmów o godz.9.00, 10.00 i 11.00 w kościele.

Na Wigilię Paschalną przynosimy ze sobą świece.

Rezurekcja w niedzielę o 6.00 na którą serdecznie zapraszam poczty sztandarowe, orkiestrę, chór, KGW, strażaków, dzieci w strojach komunijnych, sypiące kwiaty, niosących feretrony, i wszystkich parafian.

Na kwiaty do Bożego Grobu można składać do skarbonki.

Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła.

Leave a Comment