Ogłoszenia

5 niedziela Wielkanocy 19 V 2019 r.

W naszej codzienności często można spotkać wiele rzeczy, które maja znamię nowości. W ten sposób świat odwołuje się do pierwotnego oczekiwania człowieka, że nie wszystko musi być tak, jak do tej pory. Trudno się z tym nie zgodzić, skoro odnowa świata jest w pewnych momentach konieczna. Jako chrześcijanie wiemy, że nowości nie jesteśmy w stanie sprawić własną mocą, ostatecznie jest ona darem Boga. Uczestnicząc we Mszy świętej nabieramy nowych sił życiowych, których źródłem jest Chrystus zmartwychwstały. On mówi do nas: Oto czynię wszystko nowe, oraz: Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali. Oto zasada życia nowego stworzenia, a my, wyznawcy Chrystusa, bierzemy na siebie odpowiedzialność za odnowę świata przez to, co mówimy, czynimy i kim jesteśmy.

 1. Dzisiejsza składka (kopertowa) na cele inwestycyjne naszej parafii.
 2. Dziś o 16.30 Nabożeństwo ku czci NMP
 1. Liturgiczne obchody tygodnia:
  wtorek 21 V – wsp. św. Jana Nepomucena kapł. i męczennika
  piątek 24 V – wsp. NMP Wspomożycielki Wiernych
 1. Codziennie odprawiamy nabożeństwa majowe ku czci NMP, na które zapraszam wszystkich parafian.
 2. We wtorek po Mszy św. odbędzie się w salce katechetycznej spotkanie Komitetu Odbudowy Dzwonnicy na Kremplach, na które zapraszamy wszystkich chętnych pomóc w tej inicjatywie.
 3. W środę przypada 24 rocznica pobytu pp. Jana Pawła II na terenie naszej diecezji.
 4. W piątek przypada dzień modlitw za Kościół w Chinach.
 5. W sobotę ks. Bp udzieli diakonom naszej diecezji święceń prezbiteratu.
 6. W przyszłą niedzielę modlimy się za wszystkie matki z okazji ich święta.
 7. Pielgrzymka do Koszyc 1 lub 2 dniowa.
 8. Zachęcam do nabywania prasy katolickiej.

Bóg zapłać za sprzątanie kościoła

Leave a Comment