Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ADWENTU

8 grudzień 2019 rok

Wprowadzenie do liturgii

W sposób szczególny wspominamy dziś Maryję, obchodząc uroczystość Jej Niepokalanego Poczęcia. Maryja nie tylko była wolna od grzechu, ale również żyła blisko Boga. Słowa, które wypowiedziała podczas zwiastowania: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!”, pokazują, jak bardzo Bogu ufała. W tym możemy Ją naśladować i prosić o Jej pomoc w przygotowaniu naszych serc na przyjście Jezusa.

  1. Dzisiaj o godz. 1630 zapraszam na różaniec.

  2. W poniedziałek będziemy się modlić o wstawiennictwo bł. Męczenników z Peru O. Michała i O. Zbigniewa.

  3. W piątek wspomnienie św. Łucji, dziewicy i męczennicy. Po Roratach spotkanie z przygotowującymi się do Bierzmowania. Serdecznie zapraszam.

  4. W sobotę wspomnienie św. Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła.

  5. W niedzielę po każdej Mszy Świętej Rada Rodziców zaprasza na kiermasz bożonarodzeniowy, 31 grudnia na zabawę sylwestrową. W Porąbce o 1550 sztuka sł. Bożej Rozalii Celak.

  6. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła grupie XVII, w tym tygodniu proszę do sprzątania gr. XVIII, pani Danuty Olak.

  7. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką oraz kalendarze rolników na 2020 rok. Są także książki i kalendarze. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na Apostolstwo Dobrej Śmierci. Ofiara od 5 zł.

  8. Pod chórem możemy nabyć świece Caritasu, w zakrystii poświęcone opłatki.

  9. W minioną niedzielę na ogrzewanie kościoła zebraliśmy 3.906 zł. Niech dobry Bóg stokrotnie wynagradza Waszą ofiarność.

Leave a Comment