Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA ADWENTU

15 grudzień 2019 rok

Wprowadzenie do liturgii

Oczekiwanie wpisane jest w nasze życie. Czy przeżywamy życie w duchu oczekiwania na przyjście Pana? Ono winno być naznaczone poczuciem radości, o czym przypomina liturgia 3 niedzieli adwentu zwanej Gaudete! Pan wciąż przychodzi, a nasze spotkanie z Nim teraz się urzeczywistnia.

  1. Dzisiaj o godz. 1630 zapraszam na różaniec. Dzisiaj po każdej Mszy Świętej kiermasz bożonarodzeniowy przygotowany przez Radę Rodziców z naszej szkoły, która również zaprasza wszystkich na zabawę sylwestrową 31 grudnia.
  2. Od wtorku, 17 grudnia, rozpoczynamy drugą część okresu adwentu. Liturgia tych dni przygotowuje nas bezpośrednio do przeżywania tajemnicy Wcielenia Syna Bożego.
  3. W tym tygodniu (środa, piątek i sobota) przypadają Kwartalne Dni Modlitw o życie chrześcijańskie rodzin.
  4. W czwartek spowiedź adwentowa przed Świętami Bożego Narodzenia. Od 830 -1130 z przerwą od 1000– 1030, oraz popołudniu od 1400 – 1700 z przerwą od 1500 – 1530. Serdecznie zapraszam. Będą księża z innych parafii.
  5. W piątek oddajemy cześć Miłosierdziu Bożemu. Od 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu.
  6. W niedzielę Harcerze przyniosą do naszej świątyni światełko betlejemskie, które będziemy mogli zabrać do naszych domów, by odpalić od niego świecę na wigilijny wieczór.
  7. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła grupie XVIII, a w tym tygodniu proszę do sprzątania gr. XIX, pani Małgorzaty Górnej. W piątek po Mszy Świętej zapraszam chętnych do przygotowania szopki bożonarodzeniowej i dekoracji kościoła na Święta.
  8. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką oraz kalendarze rolników na 2020 rok.Są także nowe książki i kalendarze. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony będzie na Apostolstwo Dobrej Śmierci. Ofiara od 5zł.
  9. Pod chórem możemy nabyć świece Caritasu, w zakrystii poświęcone opłatki .

Leave a Comment