Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI Niedziela Zwykła 16 lutego 2020 roku

Wprowadzenie do liturgii

W Kazaniu na Górze Jezus prezentuje swoje wytyczne i jasno precyzuje oczekiwania. Jego program osiąga swoje apogeum w miłości bliźniego. Pan nam daje siłę i odwagę, abyśmy innych nie tylko traktowali sprawiedliwie, lecz wychodzili im na spotkanie z miłością. Jezus daje nam przykład takiej postawy: nie tylko sądził ludzi według sprawiedliwości, lecz wybaczał winy, udzielał przebaczenia i okazywał grzesznikom miłosierdzie.

  1. Dzisiaj o godz. 1630 zapraszam na różaniec, który w tym miesiącu prowadzi Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus, pani Janiny Zoń. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne w naszej parafii.
  2. W piątek czcimy Boże Miłosierdzie. Od godz. 1600 wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.
  3. W sobotę święto Katedry św. Piotra, Apostoła. Po Mszy Świętej spotkanie przygotowujących się do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania.
  4. Za tydzień w niedzielę rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne. Na każdej Mszy Świętej nauka rekolekcyjna. Nabożeństwo czterdziestogodzinne po Mszy Świętej o godz. 930 do godz. 1700.
  5. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła grupie XXVII, w najbliższym tygodniu proszę do sprzątania gr. XXVIII, pani Małgorzaty Urbańskiej.
  6. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką.
  7. Za tydzień 23 lutego odbędzie się zebranie sprawozdawcze OSP Czernichów-Tresna w remizie o godz. 1100.
  8. Plan Rekolekcji, które poprowadzi Ojciec Sławomir Zieliński:

ŚRODA 26 lutego:  800, 1130, 1800 – Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi.

CZWARTEK 27 lutego: Dzień spowiedzi rekolekcyjnej. Spowiedź od godz. 800 do godz. 1200 z przerwą od godz. 900 do godz. 1000, i od godz. 1500 do godz. 1800 z przerwą od godz. 1630 do godz. 1700.

900 , 1200 , 1800 – Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi.

PIĄTEK  28 lutego:  800 , 1130 , 1800 – Msze Święte z naukami rekolekcyjnymi. 0 godz. 1730 Droga Krzyżowa.

SOBOTA  29 lutego: 800 – Msza Święta dla chorych i starszych z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Po Mszy Świętej od godz. 900 rozpoczniemy odwiedziny chorych w domach.

Leave a Comment