Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

15 marca 2020 roku

Wprowadzenie do liturgii

W spotkaniu z Samarytanką Jezus objawia siebie jako Dawca żywej wody, która nie tylko gasi pragnienie, ale zaspokaja potrzebę życia spełnionego. Każdy, kto pozwoli się obdarować tą wodą, zyska jasność widzenia, lepiej rozezna sens ziemskiego pielgrzymowania, doświadczy uzdrowienia własnych słabości. To skuteczna droga do osiągnięcia pełni życia w wieczności.

 

  1. W związku z komunikatem ks. Biskupa, w tym tygodniu nie ma żadnych dodatkowych nabożeństw, tylko Msze Święte, w których uczestniczą zamawiający intencje (do 50 osób).
  2. Kościół będzie otwarty, kto będzie chciał, może indywidualnie się pomodlić, odprawić Drogę Krzyżową.
  3. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła grupie I pani Barbary Biernatek. W piątek sprząta grupa II pani Beaty Szczyrk.
  4. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką.
  5. Na stronie internetowej i na drzwiach kościoła możemy przeczytać komunikat Diecezji Bielsko-Żywieckiej w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
  6. Niech te najbliższe dni będą okazją do wspólnej modlitwy w naszych domach, aby Pan zachował nas od wszelkich nieszczęść. Zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w domach o godz. 2030. Jest to prośba skierowana do wszystkich wiernych i duchowieństwa.

Leave a Comment