Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

29 marca 2020 roku

Wprowadzenie do liturgii

Krocząc drogami wielkopostnej pokuty jesteśmy wezwani do pojednania z Bogiem i drugim człowiekiem. Jezus Chrystus zaprasza nas dziś, by to czynić, przypominając o tym, że Ojciec niebieski wciąż obdarza ludzi darem nowego życia. Pozwólmy swoje grzechy zanurzyć w miłosierdziu Bożym, aby doświadczyć bogactwa nowego życia.

  1.  W związku z komunikatem ks. Biskupa, w tym tygodniu nie ma żadnych dodatkowych nabożeństw, tylko Msze Święte, w których uczestniczą zamawiający intencje (do 5 osób).
  2. Decyzją księdza biskupa kościół będzie zamknięty. Więcej informacji na stronie internetowej i na drzwiach kościoła.
  3. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
  4. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła grupie III pani Barbary Szatanik. W obecnej sytuacji zawieszamy na razie sprzątanie kościoła.
  5. Wieczorne Msze Święte od poniedziałku będą o godz. 1800.
  6. Niech te najbliższe dni będą okazją do wspólnej modlitwy w Naszych domach, aby Pan zachował nas od wszelkich nieszczęść. Zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w domach o godz. 2030. Jest to prośba skierowana do wszystkich wiernych i duchowieństwa.

Leave a Comment