Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie Niedziela Palmowa

5 kwiecień 2020 rok

Wprowadzenie do liturgii

Dziś rozpoczynamy czas Wielkiego Tygodnia. To święte dni, w których wspominamy i uobecniamy najważniejsze wydarzenia historii zbawienia. Jezus Chrystus jest Tym, który jak pokorny baranek całkowicie zgadza się na wolę swojego Ojca. Dzięki temu przynosi nam pokój, pojednanie i zbawienie. Hosanna Synowi Dawida!

 

  1. W związku z komunikatem ks. Biskupa, w tym tygodniu nie ma żadnych dodatkowych nabożeństw, tylko Msze Święte, w których uczestniczą zamawiający intencje (do 5 osób).
  2. Decyzją księdza biskupa kościół będzie zamknięty. Więcej informacji na stronie internetowej i na drzwiach kościoła.
  3. Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego w tym roku przeżywamy wyjątkowo bez udziału wiernych. Decyzją Kongregacji do spraw Sakramentów Komunia święta udzielona może być tylko jako Wiatyk, czyli w niebezpieczeństwie śmierci.
  4. Bóg zapłać za wszelką troskę o kościół i parafię oraz oznaki Waszej życzliwości. Szczególnie dziękuję za ofiary składane na potrzeby parafii.
  5. Niech te najbliższe dni będą okazją do wspólnej modlitwy w Naszych domach, aby Pan zachował nas od wszelkich nieszczęść. Zachęcamy do odmawiania modlitwy różańcowej w domach o godz. 2030. Jest to prośba skierowana do wszystkich wiernych i duchowieństwa.
  6. Modlitwa rodzinna na Triduum Paschalne znajduje się na stronie parafialnej. Proszę o udostępnienie jej osobom, które nie posiadają internetu.
  7. Życzę Wam błogosławieństwa Bożego na ten wyjątkowy i tak trudny czas.

Leave a Comment