Aktualności

Wskazania duszpasterskie – 18 kwietnia 2020

Dnia 17 kwietnia Papież Franciszek przypomniał, że Kościół to przede wszystkim wspólnota wierzących, gromadząca się w realnym miejscu. Czymś wyjątkowym była liturgia w Wielkim Tygodniu, w której uczestniczyliśmy wirtualnie, a Komunię Świętą przyjmowaliśmy duchowo.

My w Polsce i w naszej diecezji możemy powiedzieć, że dzięki zmianie przepisów państwowych, stopniowo poszerzamy nasze realne duszpasterstwo. Dodajmy: w miarę lokalnych możliwości, zapewne stopniowo, zachowując wszystkie rygory bezpieczeństwa, które obowiązują w okresie pandemii.

Nie zaniedbujemy naszego duszpasterzowania przez wszystkie możliwe media, zwłaszcza, że w dalszym ciągu możemy spotykać się z niektórymi grupami tylko przez Internet.

Dziękuję za wielką gorliwość w tym trudnym dla nas czasie i za szukanie nowych możliwości dotarcia do Kościoła, który gromadził się w domu. Zachęcam dziś do szukania sposobów na ożywienie naszego duszpasterstwa, na ile to będzie dziś i w następnych dniach możliwe.

Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej dla wszystkich mieszkańców diecezji oraz przebywających na jej terenie, a także możliwość pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu żalu doskonałego.

Od poniedziałku 20 kwietnia 2020 roku w kościele, w czasie Mszy Świętej oraz nabożeństw, może przebywać 1 osoba na 15 m2 powierzchni użytkowej kościoła.

UWAGA!: Do liczby osób mogących być w kościele nie wliczają się tylko księża.

Informację o ilości wiernych w kościele należy umieścić na drzwiach kościoła, stronie internetowej parafii, gablotce i mediach społecznościowych. Na pulpicie ławek należy przykleić oznaczenia, np. kartki, wskazujące miejsca, gdzie wierni mogą usiąść, aby zachować bezpieczną odległość między sobą. Pierwszeństwo mają osoby, które zamówiły daną intencję mszalną. Te same zasady dotyczą nawiedzenia kościoła, adoracji, nabożeństw, pogrzebów i ślubów.

Od 20 kwietnia 2020 roku do odwołania w naszym kościele/kaplicy może przebywać jednocześnie 35 osób.

Leave a Comment