Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XI NIEDZIELA ZWYKŁA

14 CZERWCA 2020 R.

Wprowadzenie do liturgii

Pytania o sens ludzkiego istnienia zawsze były żywe i budziły wiele dyskusji. Współczesny świat próbuje dać na nie swoją odpowiedź. Ale Pan Bóg, znając nasze pragnienia, widząc o naszych zmaganiach i podejmowanych wysiłkach, przedstawia nam swoją zbawczą ofertę. Czyni to w każdej Mszy Świętej, także dzisiaj. Wsłuchajmy się więc w słowo Boże, będące odpowiedzią na nasze pytania.

  1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do godnego przeżycia Uroczystości Bożego Ciała. Strażakom za wykoszenie trawy i uporządkowanie obejścia kościoła. Dziękuję wszystkim, którzy przygotowali przepiękne ołtarze i wzięli udział w procesji. Szczególne słowa wdzięczności kieruję do: Strażaków, Pocztów Sztandarowych, Orkiestry, KGW, Grup Modlitewnych, dziewczynek sypiących kwiaty, Służby Liturgicznej.
  2. Trwa Oktawa Bożego Ciała. Dzisiaj procesja po Mszy Świętej o 930, a w tygodniu o 1800. Gorąco zapraszam do udziału. W czwartek zakończenie Oktawy i błogosławieństwo wianków oraz dzieci.
  3. We wtorek i środę po procesji próba dzieci przygotowujących się do I Komunii Świętej.
  4. W środę  – wspomnienie św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika.
  5. W piątek – Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Z racji trzeciego piątku miesiąca o godz. 1700 wystawienie Najświętszego Sakramentu,  Koronka do Miłosierdzia Bożego i Litania do Serca Pana Jezusa.
  6. W sobotę – wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
  7. W przyszłą niedzielę składka na cele inwestycyjne.
  8. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła grupie XI pani Moniki Pszczółki. W piątek sprząta grupa XII pani Dominiki Szymońskiej.
  9. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką.

 

Leave a Comment