Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE XII NIEDZIELA ZWYKŁA

21 Czerwca 2020 r.

Wprowadzenie do liturgii

Uczestnictwo w Eucharystii jest formą wyznania wiary, która doświadcza czasem niezrozumienia, jest przedmiotem kpin i żartów, a człowiek wierzący doświadcza czasem  upokorzeń,  bywa  wyśmiany,  obmawiany  i  traktowany  marginalnie. W obliczu takich  zachowań  jesteśmy wezwani do tego, aby – także publicznie – dać świadectwo swojej wiary, opowiadając się za Jezusem. To On zachęca nas dziś, abyśmy nie lękali się wyznawania wiary i potrafili przyznać się do Niego przed innymi.

  1. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy uczestniczyli w Oktawie Bożego Ciała, szczególnie: KGW, Orkiestrze, panom Szafarzom, Służbie Liturgicznej, dziewczynkom sypiącym kwiaty i pani Organistce.
  2. W środę – uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela
  3. W czwartek – od godz. 1700 okazja do spowiedzi świętej, a o godz. 1800 Msza Święta dziękczynna na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego, na którą wszystkich serdecznie zapraszam!
  4. W sobotę od godz. 1100 do godz. 1200 spowiedź dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin.
  5. W przyszłą niedzielę na dodatkowej Mszy Świętej o godz. 1100 nasza Parafia będzie przeżywać uroczystość I Komunii Świętej.
  6. Bóg zapłać za sprzątanie  kościoła  grupie  XII  pani  Dominiki  Szymońskiej. W piątek sprzątają rodzice dzieci pierwszokomunijnych.
  7. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką.

Leave a Comment