Intencje

INTENCJE MSZALNE 2 VIII – 9 VIII 2020 r.

2 VIII – XVIII Niedziela Zwykła

730 – Za + Jana Kliś w 12. rocznicę śmierci z rodzicami

930 – Za + Helenę Pszczółkę z mężem Stanisławem

1700 – Za + Anielę i Józefa Droździk

3 VIII – Poniedziałek – Dzień Powszedni

1800 – Za dusze w czyśćcu cierpiące

– Za + Antoniego Zemczaka

4 VIII – Wtorek – Wspomnienie św. Jana Marii Vianneya

700 – Za + Stanisława Topolę z żoną i córką

– Za + Bolesława Godzieszkę

5 VIII – Środa – Dzień Powszedni

1800 – O potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże

– Za uczestników pogrzebu śp. Janusza Kliś

6 VIII – Czwartek – Święto Przemienienia Pańskiego

1800 – Wynagradzająca  Jezusowi  za  grzechy  nasze,  naszych  rodzin,  parafii i Ojczyzny oraz o beatyfikację sł. Bożej Rozalii Celakówny

7 VIII – Piątek – Dzień Powszedni

1800 –W intencji ADŚ

8 VIII – Sobota – Wspomnienie św. Dominika

1800 – Za uczestników pogrzebu śp. Bogdana Droździk

9 VIII – XIX Niedziela Zwykła

730 – Za + Władysława Prochot w rocznicę śmierci z żoną Heleną

930 – Za + Helenę Kliś  w 16. rocznicę śmierci z mężem Janem

1700 – Za + Stanisławę i Józefa Kliś w rocznicę śmierci

Leave a Comment