Kancelaria

A   Potrzebne dokumenty do:

B   księgi i segregatory w kancelarii

 

Godziny urzędowania:
Czynna codziennie bezpośrednio po zakończeniu Mszy św.

 

A   Potrzebne dokumenty:

 1. Chrzest
 • Akt urodzenia dziecka z USC
 • Świadectwo sakramentu małżeństwa rodziców
 • Dla chrzestnych zgoda z parafii zamieszkania na spełnianie tej funkcji, że są katolikami wierzącymi i praktykującymi.
 • Świadectwo odbytego katechumenatu (w przypadku osób starszych)
 • Rodzice po urodzenia dziecka powinni zgłosić je do chrztu jak najszybciej w parafii zamieszkania rodziców.
 • Rodzice, chrzestni, najbliższa rodzina – powinni w intencji dziecka ochrzczonego przyjąć Komunię św. podczas Mszy św.
 • Do chrztu potrzebna jest biała szata oraz świeca chrzcielna.

Uwaga:
Chrzestnym zgodnie z Prawem Kanonicznym:

 • Nie mogą być osoby niewierzące.
 • Nie mogą być osoby niepraktykujące wiary katolickiej.
 • Nie mogą być osoby niebierzmowane.
 • Nie mogą być osoby żyjące w konkubinacie, np. żyjące w związku cywilnym lub tzw. partnerskim.
 • Nie mogą być osoby innych religii.
 1. I Komunia św.
 • Świadectwo chrztu
 • Świadectwo katechizacji
 1. Bierzmowanie
 • Świadectwo chrztu
 • Świadectwo katechizacji
 • Dla świadka zgoda z parafii zamieszkania na spełnianie tej funkcji
 1. Małżeństwo
 • Do kancelarii parafialnej należy zgłosić się minimum 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu w celu spisania protokołu na podstawie którego wygłoszone będą zapowiedzi
 • Termin ślubu wyznaczamy po spisaniu protokołu małżeńskiego
 • Świadectwo chrztu do ślubu nie starsze niż 3 miesiące od wydania
 • Zaświadczenie o bierzmowaniu (jeśli nie zapisane na świadectwie chrztu)
 • Dowód osobisty
 • Świadectwa katechizacji
 • Kurs przedmałżeński
 1. Pogrzeb chrześcijański
 • Akt zgonu z USC
 • Potwierdzenie przyjęcia ostatniego sakramentu Namaszczenia Chorych i Komunii św, oraz Pokuty
  Do pogrzebu katolickiego w swojej parafii mają prawo:

 • Katolicy wierzący i praktykujący
 • Katolicy, którzy systematycznie uczestniczyli we mszy św. niedzielnej i świątecznej, przyjmowali Komunię św., przystępowali do spowiedzi św.
 • Katolicy zaopatrzeni za życia sakramentami (przyjęli świadomie namaszczenie chorych i Komunię św. – np. wiatyk

 

B   Księgi i segregatory w kancelarii

1. Segregatory:

 • Dokumenty
 • Kuria
 • Umowy
 • Płatności
 • Gmina
 • Rady Parafialne
 • Inwentarz parafii
 • Budowa kościoła – projekty techniczne
 • Budowa kościoła – mapki i rysunki techniczne
 • Ogłoszenia 1992 – 2005
 • Ogłoszenia 2006 – 2012, IX 2015 –
 • Dzienniki katechetyczne
 • Sprzęt parafialny (instrukcje obsługi, dowody zakupu, karty gwarancyjne)
 • Książki Obiektów Budowlanych
 • Rachunki 1989 – 1994
 • Wpłaty parafian 1989 – 2015 oraz książka kasowa 89 – 95
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Wpłaty imienne na rzecz parafii   IX 2015 –
 • Prace i dary na rzecz parafii   IX 2015 –

2. Księgi:

 • Liber Natorum et Baptisatorum pro Czernichów 1842 – 1895 t. 6
 • Liber Natorum et Baptisatorum pro Czernichów 1896 – 1941 t. 8
 • Liber Natorum et Baptisatorum pro Czernichów 1948 – 1978 t. 10
 • Liber Natorum et Baptisatorum Zadziele 1839 – 1869 Tresna 1840 – 1881 t. VIII (I)
 • Liber Natorum et Baptisatorum pro Tresna 1894 – 1935 t. X (II)
 • Liber Natorum et Baptisatorum pro Tresna 1936 – 2014 t. III
 • Liber Natorum et Baptisatorum pro Tresna 1948 – 1978 t. 11
 • Liber Copulatorum pro Czernichów 1945 – 1992 t. 16
 • Liber Copulatorum pro Tresna 1899 – 1925 t IV (I)
 • Liber Copulatorum pro Tresna 1925 – 1993 t. VIII (II)
 • Liber Copulatorum pro Tresna 1947 – 1992 t. 17
 • Liber Defunctorum pro Czernichów 1948 – 1992 t. 19
 • Liber Defunctorum pro Tresna 1886 – 2006 t. XIV (I)
 • Liber Defunctorum pro Tresna 1948 – 1992 t. 20
 • Chrzty Czernichów 1979 – 1992 t. 13
 • Chrzty Tresna 1979 – 1992 t. 14
 • Zmarli 1992 –     t. I
 • Śluby 1993 –      t. II
 • Chrzty 1992 – 2016 t. III
 • Chrzty 2017 –        t. IV
 • I Komunia św. 2017 –
 • Bierzmowani 1993 –
 • Chorzy 1916 –
 • Ofiary na cele inwestycyjne parafii IX 2015 –
 • Prace / ofiarodawcy IX 2015 –
 • Celebransi – Goście IX 2017 –
 • Duchowa adopcja dziecka poczętego 25 III 2018 –

Posiadane księgi historyczne mamy zdigitalizowane, jak również posiadamy w formacie cyfrowym (jpg.) XVII wieczne księgi ze Starego Żywca dotyczące Czernichowa i Tresnej