Aktualności

Katechizm Kościoła Katolickiego

W czasie środowych Mszy św. będziemy chcieli w czasie kazań rozważać Katechizm Kościoła Katolickiego. Jakkolwiek znane nam są katechizmy do katechezy szkolnej, czy pojawiające się różne katechizmy dla dorosłych, to ten wydany chyba w jedynie takiej szacie graficznej, jest oficjalnym nauczaniem całego Kościoła. Różne bowiem trendy, opinie i poglądy teologiczne prezentują różni teolodzy, biskupi czy całe episkopaty różnych krajów. Ten Katechizm Kościoła Katolickiego jest katechizmem wzorcowym opracowanym w Rzymie i dopiero tłumaczonym na różne języki.

Warto zastanowić się nad różnymi prawdami wiary. Co wyznajemy, w co wierzymy, jako wspólnota Kościoła Katolickiego.

To będziemy rozważali w czasie naszych środowych spotkań eucharystycznych.

x W.

Leave a Comment