Aktualności

Życzenia na Zmartwychwstanie Chrystusa

Drodzy Parafianie!

Powstał z martwych! Żyje! Zwyciężył grzech, śmierć i szatana. Pełni ufności i radości ze zwycięstwa naszego Pana Jezusa Chrystusa, pójdźmy do Niego całkowicie Mu się oddając, aby uczestniczyć w Jego świętym życiu.

Niech te święta Zmartwychwstania Chrystusa, umacniają w nas wiarę, nadzieję i miłość zaszczepione w Zwycięskim Mesjaszu. Niech będą dla nas ostoją budowania życia osobistego, rodzinnego, sąsiedzkiego, zawodowego i narodowego na mocnym fundamencie jakim jest nasz Pan Wszystkiego Stworzenia.

Szczęść Boże.                                                                                             ks. Waldemar

Leave a Comment