Aktualności

Porządek Liturgii Świętego Triduum Paschalnego

Porządek Liturgii Świętego Triduum Paschalnego

 

Święte   Triduum   Paschalne

 

Triduum Paschalne męki i Zmartwychwstania Pana jaśnieje jako szczytowy punkt całego roku liturgicznego. I jak niedziela zajmuje główne miejsce w tygodniu, tak uroczystość Paschy stanowi punkt główny w całym roku liturgicznym.

 

 

Wielki Czwartek 18 IV 2019

 

MSZA   WIECZERZY   PAŃSKIEJ

 

Dzisiejszą Eucharystią rozpoczynamy trzydniowy obchód Tajemnicy Paschalnej: Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa.

PASCHA – oznacza przejście. Przejście Anioła Pańskiego, opisane w Starym Testamencie, który oszczędził synów Izraela, a ukarał wszystko, co było pierworodne w Egipcie. Kara ta zmusiła faraona do wypuszczenia Ludu Wybranego z ziemi egipskiej. Było to przejście z niewoli do wolności; z nieprzyjaźni z Bogiem do stanu odnowionej przez Przymierze przyjaźni.

Na stołach izraelskich spoczywał baranek zabity na ofiarę. Jego krwią skraplano odrzwia na znak pojednania. Naród Wybrany spożywał ucztę paschalną w postawie gotowości do podróży, stojąc z laską wędrowca w ręku. Jedli chleb niekwaszony, to znaczy bez zaczynu i pili gorzkie zioła, na znak goryczy niewoli.

Dzisiejszy wielkoczwartkowy wieczór, to kontynuacja starotestamentalnej uczty Paschalnej, którą Chrystus wzbogacił w Wieczerniku o nowe treści. Jezus zostaje określony przez Jana Chrzciciela jako BARANEK BOŻY, który gładzi grzechy świata. Zbawiciel przyszedł, aby ofiarować się za nas, aby pojednać nas ze swoim Ojcem. On zniweczył zgubną władzę szatana nad światem. Nowy Izrael – Lud Boży, a więc my wszyscy, porzucamy niewolę grzechu nie dla jakiejś innej ziemi, ale dla Królestwa Bożego, którego władcą jest sam Bóg.

Te treści przewodzą dzisiejszej liturgii w trzech motywach:

 • w ustanowieniu Eucharystii,
 • w uświęceniu wybranych przez sakrament kapłaństwa,
 • w wezwaniu do prawdziwej miłości, popartym sceną umycia nóg.

Gromadząc się w dzisiejszy wieczór wokół Chrystusa Pana jak uczniowie na Ostatniej Wieczerzy, będziemy uczestniczyć w tych samych wydarzeniach . Ten sam Jezus zaprasza nas do wspólnego stołu ; weźmie chleb i wino i przemieni je w swoje Ciało i Krew, aby nas nakarmić. Czyni to wszystko z miłości ku nam. Starajmy się, aby udział w tej Ofierze Nowego i Wiecznego Baranka, obdarzył nas mocą, siłą i łaską na przejście z królestwa ciemności do Królestwa Syna Bożego;

 

18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej ,

przeniesienie Pana Jezusa do ciemnicy i adoracja do godz. 22.00

 

 

Wielki Piątek 19 IV 2019

 

LITURGIA   MĘKI   PAŃSKIEJ

 

Trwamy dzisiaj w obchodzie wydarzeń paschalnych . Treścią dzisiejszego dnia jest zbawcza Męka i Śmierć Chrystusa na Krzyża, przez które dokonało się nasze zbawienie.

Przejście – PASCHA – z grzechu do życia, nasze pojednanie z Ojcem, domaga się wyniszczenia Sprawiedliwego. Chrystus, aby zgładzić nasze grzechy najpierw ponosi ich ciężar. Czyni ze śmierci przedmiot skutecznej, zbawczej ofiary; z Krzyża – znaku kary i hańby dla złoczyńców – narzędzie triumfu, drzewo życia. Liturgia Wielkiego Piątku Męki i Śmierci Pana przedstawia prawdy, które mówią o konieczności i skuteczności cierpienia, aby się dokonało nasze zbawienie.

Jest to jedyny dzień w roku, kiedy Zgromadzenie Liturgiczne Kościoła nie sprawuje Ofiary Eucharystycznej. Podkreśla to nadzwyczajny charakter tego dnia, dnia śmierci Syna Bożego. Został On bowiem wydany w ręce ludzi, którzy „postąpili z Nim jak chcieli”. Smutek Wielkiego Piątku jest rzeczywistym, głębokim smutkiem, bowiem smutek ten jest „z Boga” – jak mówi św. Paweł, jest to smutek naszej skruchy, który jednak zakłada nadzieję.

Liturgia Wielkiego Piątku składa się z czterech części:

 1. Liturgii słowa
 2. Adoracji krzyża
 3. Komunii świętej
 4. Procesji do Bożego Grobu

 

17.00 – Droga Krzyżowa – prowadzi kapłan

18.00 – Liturgia Męki Pańskiej:

Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża, Komunia św. i Przeniesienie Pana Jezusa do Bożego Grobu

19.30 – Gorzkie Żale (3 części)

20.00 – Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego (Rozpoczęcie – 1 dzień)

 

Adoracja przy Bożym Grobie

21.00 – Potok – część górna

22.00 – Potok – część dolna

23.00 – Domki wokół kościoła

24.00 – od Gminy do kwiaciarni

 

Wielka Sobota 20 IV 2019

1.00 – wzdłuż drogi żywieckiej

2.00 – Pod górą

3.00 – Zoniowie i Syptowie

4.00 – Zabrodzie

5.00 – Kremple, Prochoci,…

6.00 – Róża św. Jana Kantego

7.00 – Róża Miłosierdzia Bożego

8.00 – Grupa Intronizacyjna

9.00 – Święcący pokarmy

10.00 – Święcący pokarmy

11.00 – Dzieci ze szkoły podstawowej

12.00 – Młodzież szkół średnich

13.00 – ADŚ

14.00 – Róża św. Teresy od Dzieciątka Jezus

15.00 – Róża św. Alojzego Orione

16.00 – Róża św. Anny

17.00 – wszyscy

 

Święcenie Pokarmów Wielkanocnych w kościele o 9.00; 10.00 i 11.00

 

17.00 –Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego (2 dzień)

18.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

 

ŚWIĘTA NOC PASCHALNA

 

Rozpoczynamy dzisiaj uroczysty obchód Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Pańskiego. Ocieramy się niejako o Tajemnicę Paschalną, Tajemnicę Przejścia. Będziemy dziś rozważać wiele aspektów owego przejścia:

 • przez wody Morza Czerwonego i wodę Chrztu
 • ze śmierci do życia
 • ciemności do światła
 • z upadku do życia chwały.

Trzeba nam pamiętać, że nasze przejście przygotował nam Jezus Chrystus przez Paschalną Tajemnicę męki, śmierci i zmartwychwstania.

Obrzędy Liturgii Wigilii Paschalnej obejmują:

 1. Liturgię Światła (poświęcenie ognia, paschału, procesja światła, orędzie paschalne)
 2. Liturgię Słowa (kompendium Słowa Bożego głoszącego wielkie dzieła Boże w całej historii zbawienia,
 3. Liturgię chrzcielną (poświęcenie wody, chrzest, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych) oraz:
 4. Mszę Świętą, która jest szczytem dzisiejszych obchodów.

 

Zmartwychwstały Pan będzie nas karmił swoim prawdziwym Eucharystycznym Ciałem.

 

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego   21 IV 2018

 

6.00 – Procesja i Msza św. Rezurekcyjna

 

9.30 – Niedzielna Eucharystia

 

16.30 – Nowenna przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego (3 dzień)

17.00 – Niedzielna Eucharystia

 

Leave a Comment