Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE II NIEDZIELA ZWYKŁA

17 stycznia 2021 r.

Wprowadzenie do liturgii

Zachęta Jezusa: „Chodźcie, a zobaczycie”, dziś jest adresowana do każdego z nas. Jesteśmy bowiem gronem ludzi poszukujących poczucia bezpieczeństwa, oparcia, sensu i celu życia. Tak jak uczniowie, także i my, znajdujemy to wszystko w Chrystusie. Zatem, pośpieszmy ku Temu, który zaprasza nas do słuchania swojego słowa. Zechciejmy spotkać się z Tym, który przynosi zbawienie.

  1. Dzisiaj o godz. 1630 modlitwę różańcową poprowadzi Róża św. Teresy od Dzieciątka  Jezus.  Serdecznie   zapraszam   do   wspólnej   modlitwy.   Składka z dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Niech Dobry Bóg wynagradza Waszą ofiarność.
  2. W poniedziałek – modlimy się przez wstawiennictwo bł. Karoliny Kózkówny.
  3. We wtorek – wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.
  4. W czwartek – wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. W tym dniu obchodzimy  Dzień  Babci,  a  w  piątek  Dzień  Dziadka.  Wszystkim  babciom i dziadkom życzę zdrowia i błogosławieństwa Bożego.
  5. Zgodnie z decyzją Papieża Franciszka, przyszłą niedzielę będziemy obchodzić jako „Niedzielę Słowa Bożego”. W tym dniu po Mszach Świętych materialnie wesprzemy ofiary trzęsienia ziemi na Chorwacji.
  6. Serdecznie dziękuję za sprzątanie kościoła grupie XII pani Dominiki Szymońskiej. Na najbliższy piątek proszę do sprzątania grupę XIII pani Agaty Hankus. Dziękuję również wszystkim, którzy pomogli przy odśnieżaniu wokół kościoła.
  7. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką.
  8. W związku z nowymi obostrzeniami w kościele może przebywać jednocześnie 38 osób.
  9. Pragnę    serdecznie    podziękować    za     ufundowanie     nowego     ornatu z bł. Karoliną Kózkówną. Niechaj Bóg stokrotnie wynagradza Waszą dobroć.

Leave a Comment