Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE VI NIEDZIELA ZWYKŁA

14 luty 2021 r.

Wprowadzenie do liturgii

Często kierujemy się w życiu sympatiami i uprzedzeniami, potrafimy traktować innych ludzi z dystansu, uważamy ich za aspołecznych i wykluczonych. Jezus pokonuje te wszystkie ograniczenia, nie zna lęku przed kontaktem fizycznym, darzy człowieka współczuciem, przygarnia tych, z którymi inni nie chcą mieć nic wspólnego. Uwalnia te osoby od ciążącego na nich piętna i czyni je znowu społecznie akceptowanymi. Powołanie do życia chrześcijańskiego polega także na tym, by naśladować przykład Jezusa i świadczyć o Bożym zbawieniu wszystkim ludziom.

  1. Dzisiaj po Mszy Świętej o godz. 930 rozpocznie się Nabożeństwo Czterdziestogodzinne. Adoracja Najświętszego Sakramentu potrwa do godz. 1700. Od godz. 1630 modlitwę różańcową poprowadzi Róża św. Jana Pawła II. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na ogrzewanie kościoła. Niechaj Bóg wynagradza Waszą ofiarność.
  2. W Środę Popielcową wraz z całym Kościołem rozpoczynamy okres wielkopostnej pokuty. Jest to dzień postu ilościowego (3 posiłki). W środę, piątek i sobotę przypadają Kwartalne Dni Modlitwy o ducha pokuty. Od środy rozpoczynamy Rekolekcje Wielkopostne, które zakończymy w sobotę. Wygłosi je w tym roku ks. Mikołaj z Ukrainy. Plan rekolekcji umieszczony jest na stronie internetowej naszej parafii.
  3. W III piątek miesiąca – czcimy Boże Miłosierdzie. Od godz. 1800 do godz. 1900 adoracja Najświętszego Sakramentu. Na zakończenie adoracji odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. O godz. 1630 odprawimy Drogę Krzyżową.
  4. W przyszłą niedzielę nabożeństwo Gorzkich Żali o godz. 1615. Gorąco zachęcam do udziału w tym nabożeństwie. Składka z niedzieli przeznaczona będzie na cele inwestycyjne.
  5. Serdecznie dziękuję za sprzątanie kościoła grupie XVI pani Magdaleny Weiss. Na najbliższy piątek proszę do sprzątania grupę XVII pani Sylwii Ladwiniec. Dziękuję również wszystkim, którzy pomogli przy odśnieżaniu.
  6. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką.
  7. W związku z nowymi obostrzeniami w kościele może przebywać jednocześnie 38 osób.

Leave a Comment