Ogłoszenia

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

21 luty 2021 r.

Wprowadzenie do liturgii

Rekolekcyjna droga przypomniała nam o prawdzie i  dobru, które są konieczne do ustrzeżenia się przed haczykiem zła, zarzucanym ciągle przez odwiecznego wroga – Szatana. Na drodze przebaczenia i świadectwa wiary, jesteśmy w stanie być CHRZEŚCIJANINAMI we współczesnym niełatwym świecie.

  1. Dzisiaj o godz. 1615 nabożeństwo Gorzkich Żali, na które serdecznie zapraszam. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na cele inwestycyjne. Niechaj Bóg wynagradza Waszą ofiarność.

  2. W poniedziałek – Święto Katedry św. Piotra, apostoła.
  3. W środę od godz. 1600 adoracja Najświętszego Sakramentu.
  4. W piątek o godz. 1630 Droga Krzyżowa.
  5. W przyszłą niedzielę modlitwą i ofiarami po Mszach Świętych wspieramy dzieci Afryki (dzieło Ad gentes). O godz. 1615 Gorzkie Żale.
  6. Serdecznie dziękuję za sprzątanie kościoła grupie XVII pani Sylwii Ladwiniec. Na najbliższy piątek proszę do sprzątania grupę XVIII pani Danuty Olak. Dziękuję również wszystkim, którzy pomogli przy odśnieżaniu.
  7. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką. Jest nowy numer „Małego Gościa Niedzielnego” z pięknymi stacjami Drogi Krzyżowej.
  8. W związku z nowymi obostrzeniami w kościele może przebywać jednocześnie 38 osób.

Leave a Comment