Aktualności

Rekolekcje Oazowe 29.VI. – 14.VII.

29 czerwca br. rozpoczęły się trwające 17 dni wakacyjne rekolekcje oazowe, które w czernichowskiej parafii przeżywała grupa blisko 80 osób, w tym 13 osób czuwających nad przebiegiem rekolekcji. Tym razem była to młodzież w wieku szkoły średniej, znajdująca się na etapie 2. stopnia Oazy Żywego Kościoła w ramach Ruchu Światło-Życie.

Etap ten opiera się na Księdze Wyjścia – Exodusie Izraelitów z Egiptu do Ziemi Obiecanej. Rozważając ten etap historii zbawienia, również i my mogliśmy zobaczyć działanie Pana Boga w naszym życiu, Jego rękę, która prowadzi nas do wyjścia z naszych niewoli i przeprowadza nas z grzechu do życia w łąsce. Ogromnym przeżyciem, co podkreślało wielu uczestników, było symboliczne spożywanie Paschy i wyjście z Egiptu naszego życia, co dokonało się symbolicznie przez przejście kładką na drugą stronę rzeki. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza Waldemara Niemca mogliśmy do woli korzystać z kościoła parafialnego, w którym gromadziliśmy się niekiedy kilka razy dziennie, aby tam móc przeżywać najważniejszy punkt każdego dnia rekolekcji – Mszę Świętą, a także inne nabożeństwa, np. Celebrację Słowa Bożego. W jedenastym dniu naszych rekolekcji, kiedy przeżywaliśmy tajemnicę Zmartwychwstania Pana Jezusa (każdy dzień rekolekcji był przeżywany w duchu tajemnicy różańcowej, za wyjątkiem tajemnic światła) odbyło się nabożeństwo pokutne wraz ze spowiedzią, na które przybył ks. bp Piotr Greger, aby z innymi kapłanami usiąść w konfesjonale i posługiwać w naszym pojednaniu z Bogiem. Nieodzownym punktem każdego dnia były spotkania w grupach, kiedy to pochylaliśmy się nad Słowem Bożym, szkoła śpiewu, szkoła liturgii, ale też i pogodne wieczory (oprócz dni, w których przeżywaliśmy tajemnice bolesne).

Ogromne wyrazy wdzięczności należą się ks. Proboszczowi, jak i Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej, w której mogliśmy spędzić te ponad 2 tygodnie rekolekcji. Wielu, wielu dobrych ludzi sprawiło, że ten czas był dla nas czasem bezpiecznym i spokojnym. Niech wszystkim Pan Bóg wynagrodzi!

diakonia

Leave a Comment