Aktualności

Rekolekcje II stopnia Oazy Żywego Kościoła w Czernichowie

W dniach 17 lipca do 2 sierpnia br. w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej w Czernichowie odbyły się wakacyjne rekolekcje oazowe II stopnia Oazy Żywego Kościoła gromadzące młodzież w wieku licealnym. Odbyły się one pod wodzą Księdza moderatora Ariela Stąporka, Wikariusza parafii pw. Św. Floriana w Żywcu Zabłociu oraz moderatorki Barbary Kołodziej i pomocy Diakona Pawła, Kleryka Kamila i kilku animatorów. W wakacyjnych rekolekcjach formacyjnych uczestniczyło 30 uczestników, którzy przybyli z terenu całej diecezji bielsko-żywieckiej. Jak co roku młodzież oazowa dzięki przychylności Pani Dyrektor Jolanty Raczek zamieszkała w budynku tutejszej szkoły. Dzięki sąsiedzkiej lokalizacji Kościoła parafialnego i uprzejmości Księdza Proboszcza Waldemara Niemca, mogliśmy sprawować Eucharystię, odprawiać „Namiot Spotkania”,  wieczorne nabożeństwo Celebracji Słowa Bożego i inne nabożeństwa kiedy tylko chcieliśmy.  Motywem przewodnim rekolekcji jest Wyjście (-Exodus) Izraelitów z niewoli Egipskiej do wolności w Ziemi Obiecanej. Na podstawie losów Izraelitów zawartych w Księdze Wyjścia mogliśmy rozważać etapy historii zbawienia i poznawać działanie Boga w swoim życiu jak i każdego człowieka. Nasi uczestnicy oprócz codziennej Eucharystii, Namiotu Spotkania, Celebracji Słowa Bożego, Szkoły Śpiewu, Szkoły Liturgii, Wypraw Otwartych Oczu Czy Spotkań Formacyjnych w małej grupie mieli możliwość przeżycia i doświadczenia Paschy, Nabożeństwa Pokutnego z możliwością skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Nasi podopieczni uczestniczyli również w pogodnych wieczorach, które odbywały się w dniach, którym towarzyszyły tajemnice radosne i chwalebne Różańca Świętego oraz w poważnych wieczorach, które o prowadzenie proszeni zostali zaproszeni goście w czasie przeżywania tajemnic bolesnych Różańca Świętego. W czasie trwania rekolekcji zorganizowaliśmy wycieczkę na Magurkę wilkowicką oraz wyjazd na Dróżki Męki Pańskiej do Kalwarii Zebrzydowskiej, na których rozważaliśmy ostatnie chwile życia naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Tradycyjnie trzynastego dnia rekolekcji pojechaliśmy na Osiedle Polskich Skrzydeł w Bielsku-Białej, aby w ramach Dnia Wspólnoty przeżywać dzień Pięćdziesiątnicy i spotkać się z innymi wspólnotami przeżywającymi w tym samym czasie rekolekcje na poszczególnym szczeblach.

Cała wspólnota pragnie wyrazić wdzięczność i złożyć serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy przyczynili się do dobrego i owocnego przeżycia rekolekcji. Dziękujemy za życzliwość ze strony Księdza Proboszcza Waldemara Niemca, Pani Dyrektor Jolanty Raczek, Pracowników szkoły, Parafian Czernichowskich, Pań kucharek Pani Marii i Pani Celinie, dostawców żywności, osób, które otaczały naszą wspólnotę modlitwą oraz wszystkich tych, bez których te rekolekcje by się nie odbyły. Niech dobry Bóg Wam wszystkim błogosławi, a Matka Boża Częstochowska wyprasza zdrowie i potrzebne łaski.

Diakonia

Leave a Comment