Galeria

Archiwalne – do rozpoznania

Jeśli pamiętasz tamte wydarzenia i potrafisz podać:
a) czas: rok, miesiąc, dzień
b) osoby na zdjęciu
c) inne informacje (miejsce, rodzaj wydarzenia, okoliczności)

To proszę przesłać informacje na parafialnego maila lub osobiście zgłosić księdzu, aby inni mogli skorzystać z tej wiedzy i aby przetrwała dla pokoleń.

 

1. Modlitwa? – Spotkanie? na placu przed rozpoczęciem budowy

 

2. Teren – plac, na którym ma powstać kościół

 

3. Wylane fundamenty

 

4. Początki budowy

 

5. Msza św. w dolnym kościele

 

6. Msza św. w dolnym kościele

 

7. Msza św. w dolnym kościele

 

8. Msza św. w dolnym kościele

 

9. Msza św. w dolnym kościele

 

10. Msza św. w dolnym kościele

 

11. Stan budowy

 

12. Praca przy zbrojeniu

 

13. Murowane ściany

 

14. Msza św. na terenie budowanego kościoła

b) osoby na zdjęciu 1. ? 2. ? 3. ks. Roland Hopciaś 4. ?

15. c.d. j.w.

 

16. Murowanie ścian

b) osoby na zdjęciu 1. ? 2. ? 3.  Stanisław Pszczółka – majster

17. Stan budowy

 

18. Widok budowy – od Krempli

 

19. Widok budowy od ul. Skośnej

 

 

20. Stan budowy od ul. kościelnej

 

21. budowa więźby dachowej

 

22. Krycie dachu blachą

 

23. Krycie dachu blachą

 

24. Montaż dzwonu

 

25. Montaż dzwonu

 

26. Montaż dzwonu

b) osoby na zdjęciu 1. ? 2.  Stanisław Pszczółka – majster 3. ?

 

27. Po zamontowaniu dzwonu

b) osoby na zdjęciu 1.  Stanisław Pszczółka – majster 2. ? 3. ? 4. ? 5.

 

28. Krycie dachu

 

29. Stan budowy

 

30. Krycie dachu blachą

 

31. Krycie dachu blachą

 

32. Stan budowy

 

33. Stan budowy

 

34.

 

35.

 

36.

 

37. Wmurowanie kamienia węgielnego

a) czas: 14.X.1989.
b) osoby na zdjęciu 1. Ks. Kard. Franciszek Macharski – metropolita Krakowski 2.  3.  4.  5.  6. Leopold Pszczółka

 

38. Wmurowanie kamienia węgielnego

a) czas: 14.X.1989.
b) osoby na zdjęciu 1. Ks. Kard. Franciszek Macharski – bp metropolita krakowski 2.  Stanisław Pszczółka – majster budowy kościoła

 

39.

 

 

40. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

a) osoby na zdjęciu 1. ks. Prymicjant 2. ? 3. ?

 

41. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

a) osoby na zdjęciu 1. Ks. Prymicjant 2. ? 3. ? 4. ?

 

42. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

a) osoby na zdjęciu 1. Ks. Prymicjant 2. ? 3. ? 4. ?

 

43. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

44. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

45. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

46. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

a) osoby na zdjęciu1. Ks. Prymicjant 2. ? 3. ? 4. ? 5. ks.  6. ?

 

47. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

a) osoby na zdjęciu 1. ? 2. ? 3. Ks. Prymicjant

 

48. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

a) osoby na zdjęciu 1. ? 2. Ks. Prymicjant

 

49. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

50. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

51. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

52. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

53. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

54. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

55. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

56. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

 

57. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

58. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

59. 26.V.1991. Prymicje ks. Dariusza Zonia w piwnicach kościoła w Czernichowie

 

60.

 

61.

 

 

62.

 

63.

 

 

64.

 

 

65.

 

 

66.

 

 

67.

 

68.

b) osoby na zdjęciu 1. Stanisław Pszczółka – majster

 

69.

 

 

 

70.

 

 

71.

b) osoby na zdjęciu 5. Stanisław Pszczółka – majster

 

72.

b) osoby na zdjęciu Stanisław Pszczółka – majster

 

73.

 

74.

 

75.

 

76

 

77.

b) osoby na zdjęciu 1. Stanisław Pszczółka – majster

 

78.

 

 

79.

 

80.

 

81.

 

82.

 

83.

 

84.

 

85.

 

86.

 

87.

 

 

88.

b) osoby na zdjęciu: zasłonięty- bp Kazimierz Górny. Po jego lewej stronie Leopold Pszczółka

 

89.

b) osoby na zdjęciu: 1. bp Kazimierz Górny 2. Leopold Pszczólka

 

90.

b) osoby na zdjęciu: 2. Bp. Kazimierz Górny 3. Leopold Pszczólka

 

91.

b) osoby na zdjęciu: 3. bp Kazimierz Górny 4. Leopold Pszczółka

 

92.

b) osoby na zdjęciu: bp Kazimierz Górny

 

93.

b) osoby na zdjęciu: 4. Leopold Pszczółka 6. bp Kazimierz Górny

 

94.

b) osoby na zdjęciu: 6. bp Kazimierz Górny 8. Leopold Pszczółka

 

95.

b) osoby na zdjęciu: 1. Kard. Franciszek Macharski

 

96.

b) osoby na zdjęciu: 2. kard. Franciszek Macharski

 

97.

b) osoby na zdjęciu: kard. Franciszek Macharski

 

98.

b) osoby na zdjęciu: kard. Franciszek Macharski

 

99.

b) osoby na zdjęciu: 2.Stanisław Pszczółka – majster

 

100.

b) osoby na zdjęciu: 2. Stanisław Pszczółka – majster 3. kard. Franciszek Macharski

 

101.

b) osoby na zdjęciu: kard. Franciszek Macharski

 

102.

b) osoby na zdjęciu: podpisuje – kard. Franciszek Macharski

 

103.

b) osoby na zdjęciu: kard. Franciszek Macharski

 

104.

b) osoby na zdjęciu: 1. Stanisław Pszczółka 2. kard. Franciszek Macharski

 

105.

b) osoby na zdjęciu: kard. Franciszek Macharski

 

106.

 

107.

 

 

108.

 

109.

 

110.

 

111.

 

112.

 

113.

 

114.

 

115.

 

116.

 

117.

 

118.

 

119.

 

120.

 

121.

 

122.

123.

 

 

 

 

 

 

Leave a Comment