Ogłoszenia

Ogłoszenia Duszpasterskie I Niedziela Adwentu

29 Listopada 2020 r.

Wprowadzenie do liturgii

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny pod hasłem: „Zgromadzeni na świętej Wieczerzy”. Na progu adwentowego oczekiwania Kościół stawia przed nami obraz Sądu Ostatecznego, będący perspektywą naszej przyszłości. Mamy nadzieję, że będziemy potrafili kroczyć za Jezusem drogą sprawiedliwości, a poprzez pełnienie czynów miłości będzie nam dane dobrze przygotować się na Jego przyjście. Niech spotkanie z Nim, obecnym w znakach świętej liturgii, umocni nas na drodze adwentowych wysiłków.

  1. Dzisiaj o godz. 1630 różaniec za zmarłych polecanych w wypominkach. Dzisiejsza składka przeznaczona jest na ogrzewanie Kościoła. Niechaj Bóg stokrotnie wynagradza Waszą ofiarność. Od dzisiaj możemy nabywać poświęcone opłatki na stół wigilijny wraz ze świecami Caritas. Od jutra rozpoczynają się Roraty, na które serdecznie zapraszam.
  2. W poniedziałek – święto św. Andrzeja, apostoła.
  3. W I czwartek – wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, prezbitera. O godz. 1600 Godzina Święta i możliwość spowiedzi.
  4. W I piątek – wspomnienie św. Barbary, dziewicy i męczennicy. Przez jej wstawiennictwo modlimy się za górników oraz ich rodziny. Ksiądz biskup udziela dyspensy od pokarmów mięsnych dla górników i ich rodzin. Od godz. 1600 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi.
  5. W I sobotę – oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu NMP.
  6. Serdecznie dziękuję za sprzątanie kościoła grupie V pani Ewy Drewniak. Na najbliższy piątek proszę do sprzątania grupę VI pani Wioletty Szczepanowskiej.
  7. W przedsionku kościoła można nabyć prasę katolicką. Są do kupienia modlitewniki do św. Jana Pawła II i Bożonarodzeniowa Dobra Nowina.
  8. W związku z nowymi obostrzeniami w kościele może przebywać jednocześnie 38 osób.
  9. 26  listopada  Apostolstwo  Dobrej  Śmierci  obchodziło  3.  rocznicę  powstania w naszej parafii. Zachęcamy do zostania członkiem parafialnego ADŚ.
  10. W przyszłą niedzielę po mszach świętych będzie zbiórka na pomoc Kościołowi na wschodzie.

Leave a Comment